A közterület tisztántartása Siófokon

Az Ön segítsége fontos! Siófok tisztántartása közös cél!

Az ingatlantulajdonos köteles a saját ingatlanját tisztán tartani, gondoskodni a kaszálásról, az ingatlanról kilógó fák, bokrok metszéséről és szükség szerint a kártevőírtásról!

Ne feledje az ingatlanja előtti közterületet sem!

Az ingatlan tulajdonosnak kell az ingatlanja előtti közterület is tisztán tartani egészen az úttest széléig. Ebbe a feladatba beletartozik a fűnyírás, a csapadékvízelvezető árok tisztántartása, az őszi avar összegyűjtése és télen a síkosságmentesítés.

“Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.