Hulladékgazdálkodás

Magyarországon a hulladékgazdálkodásból, valamint a szennyvízkezelésből származik a teljes üvegházhatású gázkibocsátás 6-7 százaléka. A kibocsátás CO2 egyenértékben számított nagyobb részét az elszállított és lerakott települési (és ipari) hulladék anaerob bomlási folyamatából származó, illetve a szennyvízkezelés során képződő metán teszi ki.

A hulladékgazdálkodás szempontjából a legjelentősebb kibocsátás a hulladéklerakókban képződő depóniagáz, amely ÜHG-potenciálja lényegesen magasabb a szén-dioxidénál. Ennek oka, hogy a szerves anyagok lerakóban történő spontán bomlása során a depóniagázt 40-60%-ban alkotó metán is képződik. A hulladékgazdálkodás alapelveivel összhangban előnyt élvez minden intézkedés, amely a lerakóktól eltereli a hulladékot, és így hozzájárul a kibocsátás-csökkentéshez. Növekszik az egy főre jutó hulladékmennyiség a fogyasztási szokások, illetve magának a fogyasztásnak a növekedése, valamint a sokszor túlcsomagolt termékek miatt A hulladékgazdálkodás terén az első lépés a hulladékok mennyiségének a csökkentése, ami a tudatos fogyasztói magatartással kezdődik, így a szemléletformálás meghatározó feladat.

Környék és régió szemlélet politikája

Siófok a Balaton legnagyobb üdülővárosa, ezért kiemelkedő jelentőségű a hivatalhoz tartozó közszolgálati feladatok magas minőségű ellátása. A Közös Önkormányzati Hivatal környezeti politikája általános céljaként jelöli meg a lakosság életkörülményeinek, környezetének és életfeltételeinek folyamatos javítását Szem előtt tartva a természetes környezet megőrzését, a gazdasági növekedés és a környezetvédelem összhangjának megteremtését célzó fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés szemléletét.

Az előbbi célok elérése érdekében a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal elkötelezte magát az EMAS (Eco- Managment and Audit Scheme) környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos működése mellett, amely a hatékony városi környezetfejlesztést szolgálja; és példaként szolgál azoknak, akikért felelősséggel tartozik és támogatja minden irányú környezetvédelmi tevékenységüket.

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója!” A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) – a térség szereplőinek bevonásával – elkészíttette a 2014-2020 időszakra szóló területfejlesztési tervezési dokumentumokat. A Balaton térség jövőkép az alábbi 4 pillérre épül: Balaton, a testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség. A térség, ahol magától értetődő a természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők vitalitása. A térség országosan kiemelkedő példája a környezet és a társadalom egységének, a harmonikusan fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés megteremtésének. Ez az a térség, ahol a társadalom (az itt élők és az ide látogatók innovatívan és fenntartható módon) úgy védi, formálja és építi környezetét, a természetes és épített környezetet, a közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet visszahatva a társadalomra, biztosítja annak gyarapodását és jólétét.

Somogy Megye Klímastratégiája

A 2018- ban elkészült klímastratégia szerint a megye klímavédelmi jövőképét a következőkben fogalmazza meg:

Fenntartható fejlődés egy új, változó világban, hogy Somogy Somogy maradhasson.”

Somogy megye klímastratégiája a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elvét szem előtt tartva mind a kibocsátás-csökkentés, mind a hatékony adaptáció megvalósítását tűzte ki célul, melyhez egy aktív, folyamatos szemléletformálási célkitűzés halmaz is tartozik, a klímatudatos-attitűd kialakításához. A megyei klímastratégia megfogalmaz megyei dekarbonizációs és mitigációs, adaptációs és felkészülési, valamint klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzéseket, melyekhez a települési klímastratégia is illeszkedik.

Siófok Város Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata 2017-2022.

2017-ben készült el Siófok Város Környezetvédelmi Programjának Megújítása. A program alapvető célja az, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban a település az aktuális környezeti állapotához illeszkedő cselekvési tervvel rendelkezzen, amely a helyi környezetvédelem megalapozására szolgál. A város környezetvédelmi programjának helyzetértékelése jelentette az alapot a Siófok Város Klímastratégiája kidolgozásához, valamint az operatív programban szereplő éghajlatvédelemmel kapcsolatos feladatok megjelennek a klímastratégia cselekvési tervében is, így biztosítva a koherenciát.