Környezetvédelem

Siófok a Balaton part legnagyobb városaként vállalja a felelősséget a település klímaváltozáshoz való hozzájárulásában és a fenntartható fejlődés útjára lépve átgondolt fejlesztési tervekkel, az öko- és szelíd turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásával és a racionális fogyasztás értékeinek felvállalásával kíván tenni a klímaváltozás ellen.”

A klímaváltozás Magyarországon – Európa nagy részéhez hasonlóan – nem az érintetlen természetre hat, hanem egy ember által már átalakított tájra. A természetes, önfenntartó rendszerek viszonylag elszigetelt mozaikokban vannak jelen, az átjárhatóság az egyes foltok között egyre csökken az emberi tevékenységnek köszönhetően, ezáltal a klímaváltozás hatásai iránti érzékenységük, veszélyeztetettségük fokozottabbá vált.

Az éghajlatváltozás fokozódó hatásai eltérő mértékben ugyan, de az ország egész területét, a társadalom szinte valamennyi rétegét, minden állampolgárát és minden vállalkozását érintik, illetve érinteni fogják. Siófok város klímastratégiájának kidolgozására is ennek figyelembe vételével került sor, kitérve a helyi sajátosságokra.

A hulladék szemléletformálás kialakítása során is fontos, hogy a helyi sajátosságokra kiemelt figyelmet kell fordítanunk.

A környezeti politikával összhangban, a település változásra, megújulásra való igényének és lehetőségeinek figyelembevételével fogalmazódott meg a város jövőképe, mottója.